کمک به ایتام نیازمند

فراخوان کمک به نیازمندان و طرح های متنوع در زیر آورده شده است. لطفاً با توجه به شرایط خود در هر یک از فراخوان کمک به نیازمندان شرکت کنید.

🔆 طرح اکرام ایتام و محسنین

موسسه خیریه امام حسین (ع) نجف آباد در راستای اهداف خدا پسندانه خویش طرح اکرام ایتام و محسنین را بر اساس پرونده های موجود مددجویان در خیریه و خانواده هایی که تحت پوشش و حمایت موسسه می باشند اجرایی کرده است و حدود ۲۰۰ کودک محسن و ۵۰۰ کودک یتیم را تحت حمایت خود قرار داده است.

در این طرح فرزندان خانواده های مذکور بر اساس نوع پرونده ثبت شده آنها در موسسه به دو گروه ایتام و محسنین به تفکیک عام یا سادات بودن تقسیم بندی می شوند.

ایتام:به کودکانی اطلاق می شود که پدر آنها فوت شده است و یتیم و نیازمند کمک می باشند .

محسنین:به کودکانی اطلاق می شود که پدر آنها در قید حیات می باشد ولی بر اساس حداقل یکی از پنج بند زیر و بر اساس اساسنامه تدوین شده در خیریه به عنوان محسنین دسته بندی میشوند .

۱- فرزند پدر مفقودی ۲- فرزند پدر از کار افتاده ۳- فرزند طلاق ۴- فرزند پدر زندانی ۵- فرزند پدر بدسرپرست

نیازمندی و تحت حمایت قرار گرفتن این کودکان مددجو بر اساس تائید محققان خیریه بررسی گردیده است.

شیوه پرداخت کمک ها به خیریه:

کمک جهت تامین جهیزیه

باز هم به رسم هر سال قصد داریم تعدادی نو عروس را تا خانه بخت همراهی کنیم. سال گذشته با همت و یاری شما نیکوکاران عزیز موفق به تهیه ۵۰ جهیزیه شدیم. امسال گامی بزرگ تر برداشته ایم و تصمیم داریم ۱۰۰ جهیزیه برای ۱۰۰ نوعروس نیازمند که داشتن نعمت پدر محروم هستند و به دلیل مشکلات شدید مالی قادر به تأمین جهیزیه نیستند، تهیه نماییم.

موفقیت در این طرح خدا پسندانه در گرو همراهی شما نیکوکاران می باشد. شما عزیزان می توانید با کلیک بر روی دکمه اهدای جهیزیه، به هر میزان دلخواه در تأمین هزینه های این ۱۰۰ جهیزیه مشارکت نمایید.