کمک های فوری

 

 

عکس کمک

با سلام وخدا قوت

دوخانواده ایتام جهت تهیه جهیزیه نیازمند فوری به کمک افراد خیر خواه دارند از افرادی

که میتوانددر تهیه جهیزیه این خانواده نیازمند کمک کندودر این امیر خیر شریک شودند  با شماره های زیر تماس بگیرند.

شماره تماس خیریه :۴۲۶۳۵۲۳۲

شماره مدیر عامل:۰۹۱۰۳۰۳۷۶۷۸

کمک های فوری

متن زیبا

باسلام

دو خانواده ایتام نیازمند فوری جهت تهیه جهیزیه میباشند از افرادی که میتواندجهت کمک برای تهیه جهزیه داشته باشند با شماره تلفن های خیریه تماس گرفته شود .

از کمک شما جهت افراد نیازمند کمال تشکر را داریم.

تلفن خیریه امام حسین (ع): ۴۲۶۳۵۲۳۲

تلفن همراه مدیر عامل خیریه امام حسین (ع) :۰۹۱۰۳۰۳۷۶۷۸