گزارش عملکرد خیریه در سه ماه پاییز

نوع خدمات ارائه شده                                       مبلغ (ریال)

بهداشت و درمان                                              ۹۱/۶۵۰/۰۰۰

پرداخت غیر نقدی                                            ۶۰/۱۰۵/۰۰۰

پرداخت نقدی                                                 ۲۴۹/۰۱۵/۰۰۰

تهیه جهیزیه و لوازمخانگی                               ۵۸۶/۸۴۰/۰۰۰

ارائه انواع مواد خوراکی                                   ۱/۶۳۹/۲۰۸/۰۰۰

نان از محل  کفاره                                          ۲۴۸/۶۱۶/۵۰۰

لباس و کفش                                                ۳۵/۴۰۰/۰۰۰

تهیه و تعمیر منزل                                          ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

هزینه تحصیل و لوازم التحریر                            ۳۷/۶۶۰/۰۰۰

کمک هزینه اشتغال                                         ۵۰۰/۰۰۰

سهم السادات                                            ۷۸/۲۰۰/۰۰۰

هزینه تعمیر  لوازم خانگی                             ۱۴/۶۵۵/۰۰۰

پرداخت غیر نقدی سهم السادات                    ۴/۰۰۰/۰۰۰

پرداخت فطریه                                                  ۰

جمع کل                                                  ۳/۳۹۵/۸۴۹/۵۰۰

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *